khopnoimem

Tháng Mười 24, 2016
khop-noi-mem

Tính năng tuyệt vời của khớp nối mềm

Khớp nối mềm thật là tuyệt vời! Nó cho phép bạn kết nối với trục với  một trục có kích thước khác. Nó cho phép sai […]
Tháng Tám 8, 2016
khop-noi-mem

Cao su chống rung

Khop noi mem – Cao su đặc – vật liệu chống rung tối ưu Cao su đặc là sản phẩm đệm đỡ chống rung được ứng […]
Tháng Tám 5, 2016
3.3

Khớp nối nhanh cho bơm chìm nước thải

Khop noi mem – Khớp nối nhanh – Auto Coupling cho Bơm chìm nước thải     Ứng dụng của bơm chìm nước thải Hiện nay […]
Tháng Tám 4, 2016

Khớp nối mềm cao su chống rung các loại

Công ty Hải Nam Thiên cung cấp các loại khớp nối mềm cao su chống rung: Khớp nối mềm cao su chống rung hai đầu rắc […]