Tìm Hiểu Khớp Nối

Tháng Mười 24, 2016
khop-noi-mem

Tính năng tuyệt vời của khớp nối mềm

Khớp nối mềm thật là tuyệt vời! Nó cho phép bạn kết nối với trục với  một trục có kích thước khác. Nó cho phép sai […]
Tháng Sáu 7, 2016
quá trình làm việc khớp nối mềm

Tìm Hiểu Khớp Nối

Khớp nối là một chi tiết máy được dùng để liên kết các chi tiết lại với nhau, làm nhiệm vụ truyền chuyển động từ chi tiết này […]